Wniosek o przydział mieszkania w Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie (doc)

W pkt. 3 prosimy o pieczątkę z biura meldunkowego oraz przedstawienie zaświadczenia o dochodach za rok ubiegły z Urzędu Skarbowego. (druk ZAS-DFU)