Dotyczy barwienia nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej miasta Konina.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. informuje, że od dnia 15 lutego 2023 r. planowane jest barwienie nośnika ciepła (wody w sieci ciepłowniczej). Barwienie wody zostanie wykonane przy użyciu Fluoresceiny RM 200%. Woda sieciowa przybierze barwę zieloną.

Barwienie wody ma na celu wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci ciepłowniczej i wymienników ciepła trudnych lub niemożliwych do wykrycia innymi metodami.

W przypadku uszkodzenia wymiennika ciepłej wody, woda sieciowa z wymiennika może zabarwić ciepłą wodę użytkową na kolor zielony.

Barwnik jest bezpieczny dla zdrowia ludzkiego. Zabarwionej wody nie zaleca się stosować do celów spożywczych, można natomiast używać wodę do celów sanitarnych.

W przypadku zauważenia w punktach czerpalnych zmiany koloru ciepłej wody użytkowej lub pojawienia się wody koloru zielonego w innych miejscach (kanalizacja, kałuże, zbiorniki wodne), prosimy o zgłoszenie powyższego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin sp. z o.o. pod nr telefonu 63 249 74 00, czynny całodobowo.