W dniu 1 sierpnia 2022 roku do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie wpłynęło pismo Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. dotyczące wprowadzenia podwyżek opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody od 11 sierpnia 2022 roku. Poniżej zamieszczamy oryginalną treść komunikatu.

treść komunikatu