16 maja 2022 roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną przy ulicy Magnetytowej w Koninie.

Inwestycja będzie funkcjonować pod nazwą „Dom Seniora w Koninie”, co wskazuje na jej przeznaczenie w całości do użytkowania przez osoby w wieku senioralnym. Jednocześnie jak zaznaczył w swoim przemówieniu Prezes Miejskiego TBS Spółka z o.o. w Koninie należy wskazać, że nie będzie to placówka opiekuńcza i aby nie mylić jej z Domem Pomocy Społecznej. W budynku znajdą się 32 mieszkania, dostęp do wyższych kondygnacji zapewnią dwie cichobieżne windy, na parterze do dyspozycji mieszkańców dostępne będą sale wielofunkcyjne, sala dla pielęgniarek, mała gastronomia. Obiekt wyposażony będzie w energooszczędne oświetlenie oraz monitoring wizyjny.

Teren przynależny będzie częściowo ogrodzonym, w ramach którego znajdą się: obiekty małej architektury, nasadzenia drzew i krzewów oraz trawniki, alejki spacerowe, siłownia zewnętrzna, wiata rowerowa, wiata grillowa, altana, dwa podziemne i jeden naziemny zbiornik do retencjonowania wody deszczowej. Poza wygrodzeniem znajdzie się parking zewnętrzny (wjazd chroniony szlabanem), podziemne zbiorniki do czasowego gromadzenia odpadów stałych, elementy małej architektury i zieleń oraz podziemny zbiornik przeciwpożarowy.

- Tutaj skupiają się dwie polityki – polityka senioralna i polityka związana z rozwojem mieszkalnictwa w naszym mieście - mówił Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski, podkreślając, że powstający Dom Seniora będzie zupełnie nowym standardem i wizytówką naszego miasta.

Wykonawcą projektu jest DEMOCO-Poland Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego, nadzór inwestorski pełni Zakład Budownictwa Ogólnego „ANIMAR” -Andrzej Kołodziejski z Konina, natomiast autorem projektu jest Pracownia APA Forma - Remigiusz Rogoziński z Konina.

Nakłady łączne około 20 mln zł. Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.